16 augustus 2021

Start seizoen 2021 / 2022

Gestopt? Vergeet niet op te zeggen voor 30 augustus 2021!

Logo Judo Academie Amsterdam
Beste judoka en/of ouder(s),

Op wo 1 september 2021 starten we het nieuwe seizoen.

Nieuwe leden zijn vanaf die datum ook van harte welkom voor een proefles.

Lesrooster (gewijzigd lesrooster). Zie de link hieronder.
http://www.judoacademieamsterdam.nl/informatie/lesrooster

Contributie (gewijzigd)
Via Clubcollect ontvangt u in september per sms en/of email een betalingsverzoek met een link naar uw online factuur Judo contributie 2021-2022.

Voor een overzicht van de kosten verwijs ik u naar onderstaande link
http://www.judoacademieamsterdam.nl/informatie/kosten

Opzegging
Om het lidmaatschap van de Judo Academie Amsterdam te beëindigen moet u schriftelijk opzeggen.
Een email aan info@judoacademieamsterdam.nl is daarvoor voldoende. U ontvangt dan van ons een bevestiging van uw opzegging.
Let op! Opzeggen via een mededeling aan de leraar is dus niet mogelijk en wordt niet geaccepteerd. Zonder schriftelijke opzegging loopt uw verplichting tot contributiebetaling door.

Wijzigingen in persoonsgegevens?
Wij verzoeken u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens direct aan ons door te geven via
ledenadministratie@judoacademieamsterdam.nl

Heeft u nog vragen? Raadpleeg dan onze website. www.judoacademieamsterdam.nl
Komt u er niet uit neem dan gerust contact met ons op. Bij voorkeur via info@judoacademieamsterdam.nl.Met vriendelijke groet,
Chris Wetjens
"U ontvangt mail van Judo Academie Amsterdam, omdat u als actief lid staat geregistreerd. Bent u gestopt met judo, laat het ons dan even weten door deze mail te beantwoorden. Vermeldt hierbij dan ook de naam van de judoka."
facebook twitter 
Judo Academie Amsterdam postadres: bij voorkeur per e-mail tel: 06 1830 7791 / 020 669 1381
KvK: 34332032 BTW nr: NL8205.79.130.B01 IBAN:NL41 INGB 0004377765
Info@judoacademieamsterdam.nl www.judoacademieamsterdam.nl
MailPoet