28 november 2021

Attentie: Judolessen op locaties beperkt door nieuwe Coronaregels!


Logo Judo Academie Amsterdam
Beste judoka’s en/of ouder(s)/verzorger(s),

M.i.v. zo 28 november 17:00 gelden er nieuwe Coronamaatregelen.
Voor de judolessen betekent dit dat er, in elk geval de komende 3 weken, na 17:00 geen judolessen meer mogen worden gegeven.

We proberen hier zo goed en zo kwaad als dat gaat een mouw aan te passen.
Voor een groot aantal gewenste aanpassingen zijn we afhankelijk van de medewerking van de verhuurders. Dit zal echter naar verwachting niet op alle locaties even snel gaan.

In de link hieronder treft u dan ook een 1e tijdelijk en gewijzigd lesrooster aan.
We hopen in de loop van de week extra lesmogelijkheden te creëren.

Klik voor het aangepast lesrooster voor de komende weken. De lestijden staan ook op de website vermeld.

Let op: lestijden en leeftijden zijn op veel locaties gewijzigd. Neem daar goede notie van!
Sommige lessen zijn noodgedwongen ingekort naar 45 minuten!

Alle leden zijn in principe welkom op de wel beschikbare uren. Hiervoor gelden wel een aantal basisregels:
  • Je blijft trainen op je eigen locatie, tenzij daar de lessen zijn vervallen.
  • Je traint in je eigen leeftijdsgroep.
  • De leraar bepaalt wat wel of niet kan en kan dus te allen tijde ingrijpen of groepen anders indelen. In dat geval graag jullie medewerking!
Op een aantal locaties vervallen alle lessen. Hieronder per locatie wat bijzonderheden.
  • De leden van de Pro Regeschool Hemsterhuis trainen bij voorkeur tijdelijk op de woensdag of zaterdag in Sportcentrum Sloten (Meester Sander). Zaterdag is ook een optie (andere leraar). Andere locatie, dag of tijdstip is toegestaan.
  • De leden van de Bockesprong trainen bij voorkeur tijdelijk op locatie BS Kinkerbuurt. Andere locatie, dag of tijdstip is toegestaan. Op termijn is eerder starten op de Bockesprong een optie. Hiervoor zijn we afhankelijk van toestemming van de gemeente.
  • De leden van de Jan Hekmanschool zijn welkom op alle locaties. Als het goed is kan er aanstaande vrijdag al gestart worden op een alternatieve locatie. De leden van de Jan Hekmanschool ontvangen hierover apart bericht.
  • Volwassen leden en oudere jeugd (13+). Hiervoor zullen extra trainingen op zondag georganiseerd worden op locatie Instituut Schreuder. Nader bericht hierover volgt!
Tot slot,
Alhoewel we graag judolessen geven en zo goed en veilig als mogelijk hebben we er alle begrip voor als ouders de keuze maken om in deze lockdown de kinderen een paar weken thuis te houden om gezondheidsredenen.

Best regards,
Met vriendelijke groet,

Chris Wetjens
Judo Academie Amsterdam
T. 06-18307791
M. info@judoacademieamsterdam.nl
I. www.judoacademieamsterdam.nl
IBAN: NL41 INGB 0004377765 tnv Judo Academie Amsterdam
"U ontvangt mail van Judo Academie Amsterdam, omdat u als actief lid staat geregistreerd. Bent u gestopt met judo, laat het ons dan even weten door deze mail te beantwoorden. Vermeldt hierbij dan ook de naam van de judoka."
facebook twitter 
Judo Academie Amsterdam Kuifeend 12, 1187 BW Amstelveen tel: 06 1830 7791 / 020 669 1381
KvK: 34332032 BTW nr: NL8205.79.130.B01 IBAN:NL41 INGB 0004377765
Info@judoacademieamsterdam.nl www.judoacademieamsterdam.nl
MailPoet