Veilig sporten bij Judo Academie Amsterdam

Judo Academie Amsterdam vindt het van het allergrootste belang dat alle judoka’s zich veilig en prettig voelen  bij het beoefenen van de judosport. Soms is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. We kunnen onze ogen niet sluiten voor seksuele intimidatie en misbruik. Ook bij pesterijen, discriminatie en geweld is er sprake van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.  Judo Academie Amsterdam probeert de bewustwording en kennis over een veilige sport omgeving bij coaches en vrijwilligers te vergroten. In navolging van de aanbevelingen van het NOC*NSF- zijn een aantal maatregelen genomen.

Vertrouwenscontactpersoon

Judo Academie Amsterdam heeft een vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP helpt mee een veilig en vertrouwde omgeving te bieden. Goede omgangsvormen zijn daarbij cruciaal, zij dragen bij aan het gevoel van respect voor elkaar.

Iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan terecht bij de VCP. De VCP biedt een luisterend oor en helpt de juiste weg te vinden naar (professionele) hulp. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen: judoka’s, ouders, vrijwilligers,  trainers en coaches.

Bij Judo Academie Amsterdam is Victor Wetjens de vertrouwenscontactpersoon.

Iedereen kan contact met hen opnemen, ook als je twijfelt of niet zeker weet of dat wel nodig is.

Een gesprek of melding wordt altijd op vertrouwelijke wijze behandeld.

Een VCP heeft niet altijd direct een pasklare oplossing, maar weet wel wie verder advies en/of hulp kan bieden. Elke vervolgstap gebeurt in overleg met de melder.

Dus als de VCP besluit advies en/of hulp van anderen in te schakelen, dan zal zij altijd eerst overleggen met de melder.

De VCP zal de melding bij Chris Wetjens  neerleggen – als de melder dit wil, dan gebeurt dit anoniem.

De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, zoals:

Verbale agressie (schelden, schreeuwen of treiteren);

Fysieke agressie (slaan, opzettelijk iemand pijn doen)

Psychische intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, buitensluiten of pesten)

Seksuele intimidatie (opmerkingen maken, ongewenste aanraking, aanranding of verkrachting)

Misbruik van sociale media (beledigen, kwetsende foto’s of filmpjes doorsturen, buitensluiten)

Contact of melding

De VCP’s zijn altijd aanspreekbaar en via email te bereiken.

Een van beiden neemt dan uiteraard zo snel mogelijk contact op.