Op 30 juni 2019 organiseert Judo Academie Amsterdam de Judo  Finale.

Dit seizoen hebben wij helaas geen Judo Competitie  Amsterdam georganiseerd.
In het komende seizoen gaan we weer van start met een nieuwe Judo Competitie.
Eerst willen we nog wat ervaring opdoen.
Dit doen we tijdens het organiseren van een toernooi dag, de Judo Finale.

De Judo Finale organiseren we voor onze jonge judoka’s (geboren in de jaren  2007 tot en met 2013).

Naast mooie prijzen hebben we voor alle deelnemers een aandenken!
Supporters zijn van harte welkom en hebben gratis toegang!

Een aantal belangrijke zaken:

 • Neem wat te eten, maar vooral voldoende drinken mee!
  Wij hebben daarvoor geen voorziening en het is warm die dag!!!!
  Water drinken mag in de zaal maar niet op de mat. Eten + frisdrank nuttig je buiten de zaal!
 • Zorg dat je schoon en uitgerust bent en dat je nagels kort zijn!
 • Controleer of de inschrijfkosten zijn voldaan, Zo niet dan direct doen!
  De kosten voor de Judo Finale  bedragen 5 euro  en dient u te voldoen door overmaking op
  NL14 INGB  0002 9526 42 t.n.v. Stichting Sporten JAA  onder vermelding van (naam van uw kind).
 • Wees vooral op tijd voor de weging!!!!
  Hiervoor zijn 15 minuten uitgetrokken.
  Stuur een sms of een app naar 06-18307791 als je onderweg bent maar het  net niet op tijd redt.
  Ben je  echt veel te laat dan moet je er rekening mee houden dat deelname onmogelijk is.

Weegbriefje.
Bij binnenkomst krijg je een weegbriefje, daar zet je jou naam op en  neemt deze mee naar de weging!
Je weegt met judobroek aan (meisjes met judobroek en hemdje /T-shirt.

Locatie:
Instituut schreuder, Van de Veldestraat 10 te Amsterdam