Plaatje van het Corona virus

We maken ons allemaal in meerdere of in mindere mate zorgen over het huidige Coronavirus.

Wij doen dit ook, al zien we geen reden voor drastische maatregelen.

Judo is een contactsport, dus het is wel belangrijk dat we rekening met elkaar houden en oog houden voor een gezond sportklimaat.

Daarom doen wij een oproep aan jullie allemaal!!

  1. Heb je last van verkoudheid, hoesten of koorts, bezoek dan geen van onze judolessen. Heb je geen van deze klachten meer, dan ben je weer van harte welkom. Van onze leraren verwachten wij dat zij leerlingen met bovengenoemde klachten vragen om de les te verlaten. Daarvoor vragen wij uw begrip.
  2. Was voor iedere les je handen net voordat je de mat opstapt. Van de ouders van onze jeugdjudoka’s verwachten we dat ze hier op toezien.

Let op:

Deze discipline vragen we ook van onze leraren. Dit kan betekenen dat er wel eens spontaan een les uit kan vallen. Wij zullen ons best doen om u, indien mogelijk, daar tijdig over te informeren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Overigens mag een gemiste les altijd op een andere dag of locatie worden ingehaald. Daarnaast bieden we tijdens bijna alle vakanties gratis judolessen aan op onze locatie Instituut Schreuder. Dit voor de liefhebbers en ter compensatie van gemiste lessen.

Hieronder belangrijke en simpele maatregelen die je buiten de judomat kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij rekenen op jullie medewerking!

Judo en coronavirus