Plaatje van het Corona virus

Beste ouder en/of judoka,

Wij zijn, net als iedereen, overvallen door de huidige situatie.
Een situatie waarin het draait om gezondheid en sociaal welzijn.

Het zijn onzekere tijden, ook economisch, waarin we allemaal opnieuw onze draai moeten zien te vinden.

Door de genomen crisismaatregelen zijn de sportlessen en alle wedstrijden uitgevallen en is het voor onze judoka’s moeilijk om fit te blijven.

Gelukkig zijn er overal op internet filmpjes te vinden van trainingen die in beperkte ruimten mogelijk zijn.

Ik zal jullie in een aparte mail hierover nog wat gerichte  informatie geven.

Betaling van contributie

We begrijpen dat u vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met de contributie nu er in elk geval tot 6 april 2020 geen lessen kunnen worden gegeven en mogelijk nog langer.

Een eenvoudig antwoord is op dit moment niet te geven. Zeker omdat wij niet weten hoe lang deze situatie zal voortduren.

U zult begrijpen dat een groot deel van onze kosten doorlopen en dat het nog onzeker is of en in hoeverre sportclubs en verenigingen vanuit de overheid zullen worden ondersteund om door deze crisis heen te komen. Hierover zijn wel gesprekken gaande.

We hebben elkaar dus hard nodig in deze tijd en vragen begrip voor het feit dat we nu nog geen toezeggingen kunnen doen over de wijze waarop wij hiermee omgaan.

Uitgangspunt zal in elk geval zijn om als club overeind te blijven en onze leden te compenseren voor de gemiste lessen.

Bij nieuwe ontwikkelingen of als wij u meer duidelijkheid kunnen geven zullen wij u direct informeren.

Tot slot en niet onbelangrijk wensen wij jullie en jullie naasten alle geluk, kracht en gezondheid toe. Zeker op de momenten dat het even tegenzit of moeilijk gaat.

Met vriendelijke groet,

Chris Wetjens, Judo Academie Amsterdam

Vervolg update judolessen en Coronavirus